• Meubilair gemaakt in Duitsland
  • Klimaatneutrale fabrikant
  • Rechtstreeks van de fabrikant
  • Artikel met snelle levering

Verklaring privacybescherming

Verantwoordelijke instantie voor verwerking volgens de AVG

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van een wet op gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie is:

hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG

Karl-Hüls-Str. 1

48703 Stadtlohn

Privacybeleid

Wij verwelkomen u graag op onze websites en zijn blij met uw interesse. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom voeren wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. We willen u hieronder informeren, welke gegevens van uw bezoek voor welke doeleinden worden gebruikt. Als u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Nils Möllers

Keyed GmbH

Siemensstraße 12

48341 Altenberge

datenschutz@huelsta.de

https://www.keyed.de

1. Wat is persoonlijke informatie?

Het concept van persoonsgegevens wordt gedefinieerd in de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en in de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overeenkomstig deze wetten zijn dit gegevens over persoonlijke of materiele omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen bijvoorbeeld uw burgerlijke naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw geboortedatum.

2. Reikwijdte van anonieme gegevensverzameling en gegevensverwerking

Tenzij anders vermeld in de volgende secties, worden er geen persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt of gebruikt bij het gebruik van onze websites. Wij komen echter via het gebruik van analyse- en trackingtools bepaalde technische informatie te weten op basis van de gegevens die door uw browser worden verzonden (bijvoorbeeld browsertype / versie, gebruikt besturingssysteem, bij ons bezochte websites inclusief verblijfsduur, eerder bezochte website). We evalueren deze informatie alleen voor statistische doeleinden.

3. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6 lid 1 lit. a AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokkene een partij is, dient artikel 6, lid 1 lit. b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming onderhevig is, artikel 6 lid 1 lit. c AVG als juridische basis.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 lit. d AVG als juridische basis.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en als de belangen fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen de eerstgenoemde belangen, zo dient artikel 6 lid 1 lit. f AVG als juridische basis voor verwerking.

4. Gebruik van cookies

De websites van hülsta-Werke Hüls GmbH & Co. KG maken gebruik van cookies. Cookies zijn gegevens die door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. De cookies kunnen hierop worden overgedragen bij het oproepen van een pagina en kunnen zo een toewijzing van de gebruiker toestaan. Cookies helpen om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

(1) Ingevoerde zoektermen
(2) Frequentie van paginaweergaven
(3) Gebruik van websitefuncties

Het is altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen het instellen van cookies door de instelling in de internetbrowser te wijzigen. Ingestelde cookies kunnen worden verwijderd. Opgemerkt moet worden dat het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van onze website volledig exploiteert. De gegevens van de op deze manier verzamelde gebruikers worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de bellende gebruiker niet langer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website zullen gebruikers worden geïnformeerd door een informatiebanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en worden ze verwezen naar dit privacybeleid. In deze context is er ook een indicatie hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.


De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid1, lit. f AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is bij toestemming van de gebruiker artikel 6 lid 1 lit. a AVG.

5. Creëren van logbestanden

hülsta-Werke Hüls GmbH & Co. KG verzamelt gegevens en informatie via een geautomatiseerd systeem telkens wanneer toegang tot de website wordt verkregen. Deze worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

De volgende gegevens kunnen hier worden verzameld:

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker

(3) De internetserviceprovider van de gebruiker

(4) Het IP-adres van de gebruiker

(5) Datum en tijdstip van toegang

(6) Webpagina's waarvan het systeem van de gebruiker onze website bezoekt (referrer)

(7) Webpagina’s die door het systeem van de gebruiker via onze website worden geopend

6. Registratie op onze website

Als de betrokkene de mogelijkheid gebruikt om zichzelf op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken, worden de gegevens op de juiste wijze aan de voor de verwerking verantwoordelijke voor de registratie overgedragen. De gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke opgeslagen. De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken.

Tijdens de registratie worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit is om misbruik van de services te voorkomen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. Er is een uitzondering als er een wettelijke meldingsplicht bestaat.

De registratie van de gegevens is vereist voor het aanbieden van inhoud of diensten. Geregistreerde personen hebben op elk moment de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens te laten verwijderen of aan te passen. De betrokkene ontvangt op elk moment informatie over zijn opgeslagen persoonlijke gegevens.

7. Nieuwsbrief

Als de nieuwsbrief van ons bedrijf wordt geabonneerd, worden de gegevens in het respectieve invoermasker naar de voor de verwerking verantwoordelijke verzonden. Inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure, d.w.z. na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met externe e-mailadressen.

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit om misbruik van de diensten of van het e-mailadres van de betrokkene te voorkomen. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. Er is een uitzondering als er een wettelijke meldingsplicht bestaat.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. Evenzo kan de toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens op elk moment worden ingetrokken. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is de aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker Artikel 6 lid 1 lit. a AVG. De wettelijke basis voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 UWG (wet oneerlijke concurrentie).

8. Manieren om contact op te nemen

Op de website van hülsta-Werke Hüls GmbH & Co. KG is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Als alternatief is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. Als de betrokkene via een van deze kanalen contact maakt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verzonden persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. De opslag is uitsluitend bestemd voor de verwerking of om contact op te nemen met de persoon in kwestie. Een overdracht van de gegevens aan derden vindt niet plaats. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is de aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker, artikel 6 lid1 lit. a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1 lit. f AVG. Als het e-mail contact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is de extra wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid1 lit. b AVG.

De gegevens worden verwijderd zodra het niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer het kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de feiten uiteindelijk worden opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

10. Webshop

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor het verwerken van uw online aankopen bij hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG (uw bestellingen en retourzendingen worden afgehandeld door onze online-services) en voor het verzenden van berichten m.b.t. leveringsstatus of meldingen van problemen met de levering van uw artikelen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw betalingen te verwerken. We gebruiken uw gegevens ook voor het verwerken van klachten en productgarantieclaims. Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om uw identiteit vast te stellen en om vast te stellen of u de wettelijke leeftijd voor online aankopen heeft bereikt, en om uw adres met externe partners te vergelijken. We willen u verschillende betaalmethoden aanbieden en een analyse uitvoeren om uit te zoeken welke betalingsopties voor u beschikbaar zijn, inclusief uw betalingsgeschiedenis en kredietcontroles. We verwerken de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

• Contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
• Betalingsinformatie en geschiedenis
• Kredietinformatie
• Bestelinformatie

De overdracht van persoonlijke gegevens aan derden dient alleen om de bovengenoemde diensten te leveren, d.w.z. aan bedrijven om uw adres te verifiëren, communicatiebureaus om orderbevestigingen te verzenden, magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling. Betaaldiensten voor uw betaling. Kredietbureaus voor het verifiëren van uw identiteit en incassobureaus. Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangers hun eigen recht of plicht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Vanwege commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken we echter de verwerking, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Om ongeautoriseerde toegang van derden tot uw persoonlijke informatie, met name financiële informatie te voorkomen, wordt het bestelproces versleuteld met behulp van TLS-technologie.

We bieden verschillende betaalmethoden voor het gebruik van de webshop en gebruiken verschillende betalingsdienstaanbieders. Afhankelijk van welke betaalmethode u kiest, worden er verschillende gegevens verzonden naar de respectieve betalingsdienstaanbieder. De rechtsgrondslag voor de overdracht is artikel 6, lid1, zin 1, lit. a AVG. Hieronder geven we een overzicht van onze betalingsdienstaanbieders.

10.1 PayPal

Als u kiest voor PayPal, worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar PayPal en Payone. Voorwaarde voor het gebruik van PayPal is de opening van een PayPal-rekening. Bij het gebruik of openen van een PayPal-rekeningnaam moeten het adres, telefoonnummer en e-mailadres naar PayPal worden verzonden. De rechtsgrond voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid1, lit. a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 lit. b AVG (verwerking om een contract af te handelen).

Exploitant van de betalingsdienst PayPal is de:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.,

22-24 Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg,

E-mail:impressum@paypal.com

De exploitant van de betalingsdienst is:

BS PAYONE GmbH

Lyoner Straße 9

60528 Frankfurt/Main

E-mail:privacy@bspayone.com

Privacyverklaring: https://www.bspayone.com/DE/privacy

Met de betalingsoptie PayPal stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal. Welke andere gegevens door PayPal worden verzameld, is het resultaat van het respectieve privacy beleid van PayPal. Dit is te vinden op: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

11. Routinematige schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke persoon verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens van de betrokkene slechts zolang als nodig is om het doel van de opslag te bereiken. Bovendien kan dergelijke opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin voorziet in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon onderworpen is.

Zodra het opslagdoel wordt verwijderd of een door de bovengenoemde voorschriften voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd.

12. Rechten van de betrokken persoon

Als persoonlijke gegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke persoon:

12.1 Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke vragen naar de volgende informatie:

a. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

b. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;

d. de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

e. het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

f. het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;

h. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering uit hoofde van artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke informatie wordt overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG in verband met de overdracht.

12.2 Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/of aanvulling door de voor de verwerking verantwoordelijke als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

12.3 Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

a. als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens voor een bepaalde periode ontkent waardoor de voor de verwerking verantwoordelijke de juistheid van uw persoonlijke gegevens kan verifiëren;

b. de verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en in plaats daarvan eist u de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of

d. als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de AVG en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke tegen uw redenen opwegen.

Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden, zullen deze persoonlijke gegevens, afgezien van de opslag van de gegevens, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden beperkt zijn, wordt u door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

12.4 Recht op verwijdering

12.4.1 U kunt van de voor de verwerking verantwoordelijke verlangen dat deze uw persoonlijke informatie onmiddellijk verwijdert, en de verantwoordelijke is verplicht om die informatie onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende beweringen klopt:

a. Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

b. U herroept uw ​​toestemming voor de verwerking volgens artikel 6 lid 1 lit. a of artikel 9 lid 2 lit. a van de AVG en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.

c. U maakt volgens artikel 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt volgens artikel 21, lid 2 van de AVG bezwaar tegen verwerking.

d. Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. De verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende u is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het EU-recht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

f. De persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1 van de AVG.

12.4.2 Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij verplicht is om deze te wissen overeenkomstig artikel 17, lid 1 van de AVG moet hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende, ook technische, maatregelen nemen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als betrokken persoon heeft verzocht om alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens te wissen.

12.4.3 Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

a. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

b. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd;

c. om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2 lit h en i en artikel 9 lid 3 van de AVG;

d. voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1 van de AVG, wanneer de in lid 1 bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstelling van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden, of

e. om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

12.5 Recht op informatie

Als u het recht van rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tot de verantwoordelijke voor de verwerking hebt doen gelden, is hij/zij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens met betrekking tot u zijn verstrekt, te informeren over de rectificatie, de verwijdering van de gegevens of de beperking van de verwerking te melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.

12.6 Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om die informatie door te geven aan een andere persoon zonder dat u gehinderd wordt door de verantwoordelijke, aan wie de persoonlijke gegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat

a. de verwerking op een toestemming volgens artikel 6 lid 1 lit. a AVG of art. 9 lid 2 lit. a AVG of een contract volgens artikel 6 lid1 lit. b AVG is gebaseerd en

b. de verwerking gebeurt via geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit hebt u het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere worden overgedragen, indien dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat is gedelegeerd aan de verantwoordelijke.

12.7. Recht op bezwaar.

U hebt het recht om, om redenen van uw eigen specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig artikel 6, lid 1 lit. e of f van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke verwerker verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij overtuigende rechtmatige redenen voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking plaatsvindt met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing-doeleinden, zullen de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet meer worden verwerkt.

Met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht om bezwaar aan te tekenen, uitvoeren via geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

12.8 Recht om de toestemmingsverklaring gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om te allen tijde uw verklaring omtrent de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

12.9 Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat een juridisch effect op u heeft of, op vergelijkbare wijze, u aanzienlijk belemmert. Dit is niet van toepassing als de beslissing

a. is vereist voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,

b. is toegestaan ​​krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en wanneer die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of

c. met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9 lid 1 AVG, tenzij artikel 9, lid 2, lit. a of g, geldt en er redelijke maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Betreffende de in a. en c. genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

12.10 Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, op de werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van zijn betreffende persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

13. Overdracht van gegevens aan derden

13.1 Google Analytics en Conversion Tracking

Sinds de samenspraak van de Hamburger commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid met Google op basis van de beslissing van het district Düsseldorf voor de bescherming van persoonsgegevens conform het ontwerp van analytische methoden voor het meten van de reikwijdte bij Internet-diensten is een privacy-compliant en klachtvrij gebruik van Google Analytics mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Wij voldoen aan deze vereisten. In het bijzonder wijzen wij erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme verzameling van IP-adressen (de zogenaamde IP-masking.) te waarborgen.

Let ook op de volgende informatie over het gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

Daarnaast gebruiken we Google Conversion Tracking in verband met Google Analytics. Hiermee kunnen we het gedrag van onze websitebezoekers vastleggen. We zien bijvoorbeeld hoeveel PDF's op onze website zijn gedownload of hoe vaak het contactformulier is ingevuld. Het vertelt ons ook hoeveel klikken op advertenties van externe bronnen (AdWords, LinkedIn, Xing, Facebook, Pinterest, Instagram, etc.) ons naar onze website hebben gebracht.

Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de dekking van de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.

U kunt de verzameling door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens voorkomt wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/en.html

respectievelijk op https://www.google.de/intl/en/policies/

We gebruiken Google Analytics ook voor statistische doeleinden om gegevens uit AdWords en de Double-Click-cookie te analyseren. Als u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen via Beheer van advertentievoorkeuren https://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=nl.

13.2 Google Adwords en conversies bijhouden

Om de aandacht te vestigen op onze huidige projecten en ontwikkelingen, geplande activiteiten en services, zullen we Google AdWords-advertenties gebruiken met Google Conversion Tracking als onderdeel daarvan. Deze advertenties worden weergegeven na zoekopdrachten op Google Netwerk-sites. We hebben de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met specifieke zoekwoorden. We gebruiken ook remarketing-lijsten van AdWords voor zoekadvertenties. Hiermee kunnen we advertentiecampagnes in het zoeknetwerk aanpassen voor gebruikers die onze website eerder hebben bezocht. Via de diensten hebben we de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met bepaalde sleutelwoorden of om advertenties weer te geven voor eerdere bezoekers, waarin bijvoorbeeld voor dienstverleningen wordt geadverteerd, die bezoekers op onze website hebben bekeken.

Op interesses gebaseerde aanbiedingen vereisen een analyse van online gebruikersgedrag. Google gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren. Wanneer u op een advertentie klikt of onze website bezoekt, plaatst Google een cookie op de computer van Google. Deze informatie wordt gebruikt om de bezoeker in een latere zoekopdracht te targeten.

Raadpleeg de web-statistieken en het privacy beleid van Google voor meer informatie over de gebruikte cookie-technologie.

Met behulp van deze technologie krijgen Google en wij als klant de informatie dat een gebruiker op een advertentie geklikt heeft en is doorgestuurd naar onze website om met ons contact op te nemen via het contactformulier. Ook krijgen Google en wij als klant met behulp van Google-doorschakelnummers informatie dat een gebruiker op het internet op een telefoonnummer van ons geklikt heeft en telefonisch contact met ons heeft opgenomen. De hier verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een statistische evaluatie voor advertentie-optimalisatie. We ontvangen geen informatie die bezoekers persoonlijk identificeert. De voor ons ter beschikking gestelde statistieken van Google omvatten onder andere het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt, en eventueel of deze werden doorgestuurd naar een met een conversie-tag gelabelde pagina op onze website. Op basis van deze statistieken kunnen wij zien, bij welke zoekwoorden het vaakst werd geklikt op onze advertentie en welke advertenties tot een contact via het contactformulier of via de telefoon door de gebruiker leiden. Met betrekking tot de telefonische contactopname door belangstellenden of klanten omvatten de door Google ter beschikking gestelde statistieken de starttijd, het einde, de status (gemist of ontvangen), de duur (seconden), het netnummer van de beller, de telefoonkosten en oproeptypen.

Als u dit niet wilt, kunt u de opslag van de cookies die voor deze technologieën zijn vereist, bijvoorbeeld via de instellingen van uw browser, voorkomen. In dit geval wordt uw bezoek niet opgenomen in de gebruikersstatistieken.

U kunt ook de typen Google-advertenties selecteren of op interesses gebaseerde advertenties op Google uitschakelen met behulp van de advertentie-instellingen. U kunt ook het gebruik van cookies van derden uitschakelen door de opt-out-hulp van het Network Advertising Initiative aan te roepen.

Wij en Google blijven echter statistische informatie ontvangen over het aantal gebruikers dat deze pagina heeft bezocht. Als u niet wilt worden opgenomen in deze statistieken, kunt u dit voorkomen met behulp van aanvullende programma's voor uw browser (bijvoorbeeld met de add-on Ghostery).

13.3 Google+ gebruiken

Onze pagina's gebruiken functies van Google+. Provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Verzamelen en delen van informatie: gebruik de Google+ knop om informatie wereldwijd te plaatsen. De knop Google+ biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u een +1 gegeven heeft voor een inhoud en informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1's kunnen worden weergegeven als hints, samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Als u de knop Google+ wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met ten minste de naam die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u hebben. Gebruik van verzamelde informatie: naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan beknopte statistieken over de +1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

De wettelijke basis voor het gebruik van de diensten van Google is de norm van Art. 6 lid1 lit. f van de AVG.

We hebben een contract voor gegevensverwerking afgesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics, Google AdWords en Google+.

13.4 Google-lettertypen

Op deze webpagina's worden externe lettertypen, Google-Fonts gebruikt. Google Fonts is een service van Google LLC ("Google"). De integratie van deze web lettertypen gebeurt via een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Aan deze server wordt doorgestuurd, welke van onze websites u hebt bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser van de terminal van de bezoeker van deze website opgeslagen door Google. Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Google, dat u hier kunt openen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about

www.google.com/policies/privacy/

13.5 Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing van Google LLC waarmee bedrijven sitetags vanuit één interface kunnen beheren. Google Tag Manager is een domein zonder cookies dat geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Google Tag Manager activeert andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen. Wij wijzen u er hierbij afzonderlijk op. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als de gebruiker is gedeactiveerd op het domein- of cookieniveau, blijft deze hetzelfde voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Google gebruikt hiervoor pseudoniemen. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden op: https://www.google.com/intl/tagmanager/

13.6 Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de functies van Maps door bezoekers van de websites. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over gegevensverwerking door Google. Daar kunt u ook uw instellingen in het privacy center wijzigen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen.

Hier vindt u meer manieren om uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten te beheren: https://support.google.com/accounts/answer/3024190

13.7 Gebruik van Facebook-plug-ins en andere sociale plug-ins

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Facebook op http://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Op onze website bieden we de mogelijkheid om zogenaamde "sociale plug-ins" van bedrijven te gebruiken:

 "Tweet" knop van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS;

"+1" knop van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS;

"Aanbevolen" knop door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS;

"Share-Button" door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland.

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/privacy-policy

Door op de afbeeldingen te klikken, wordt u doorgestuurd naar de respectieve diensten van de provider. Alleen dan worden uw gegevens naar de respectieve services verzonden. Tenzij u op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen u en de hierboven genoemde sociale netwerken. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken is te vinden in de respectievelijke gebruiksvoorwaarden van de respectieve providers.

13.8 Facebook Pixel, Custom Audiences en Facebook-remarketing

Voor onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische verwerking van ons online aanbod en voor deze doeleinden gebruiken wij de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, eigendom van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, of, als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Met behulp van de "Facebook Pixel", is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod aan te wijzen als een doelgroep voor de presentatie van advertenties, de zogenaamde "Facebook Ads". Daarom gebruiken we de "Facebook-pixel" om ons aanbod op Facebook alleen gericht op doelgroepen te promoten. De "Facebook Pixel" is alleen actief als u hiertoe hebt ingestemd door de opt-in in de Cookie Notice.

14. Integratie van andere diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites zijn opgenomen in deze online aanbieding. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "externe provider" genoemd) het IP-adres van de gebruikers waarnemen. Omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. We hebben er echter geen controle over als de externe providers het IP-adres voor bijvoorbeeld statistische doeleinden opslaan. Als dit bij ons bekend is, zullen we gebruikers hierover informeren.

14.1 Processors

We gebruiken externe serviceproviders (processors), bijvoorbeeld voor de verzending van goederen, nieuwsbrief of betalingstransacties. Met de serviceproviders zijn aparte contractgegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

We werken samen met de volgende serviceproviders:

CMS Sudhaus & Partner, Management Consulting GmbH, Boschstr. 1 - 5, 48703 Stadtlohn

Sein und Haben Werbeagentur GmbH, Schanzenstr. 31, 51063 Keulen

Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Keulen

DIHUG GmbH, Karl-Hüls-Str. 1, 48703 Stadtlohn

Oediv Oetker Daten- und Informationsverarbeitungs GmbH & Co. KG, Lutterstr. 14, 33617 Bielefeld

SLC Service Logistics Company GmbH, Hölderlinstr. 60, 48703 Stadtlohn

Mailjet GmbH Kantoor en postadres Düsseldorf: c / o Workrepublic, Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf, Duitsland

Mailjet SAS (Global HQ) Kantoor en postadres Parijs: 13-13 bis, rue de l'Aubrac, 75012 Parijs, Frankrijk

15. Duur van opslag van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de duur van de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van de termijn worden de gegevens routinematig verwijderd, tenzij er een contract wordt afgesloten of een contract moet worden nagekomen.

16. Carrière (Opleiding & Vacatures)

U kunt ook elektronisch bij ons bedrijf solliciteren. Uiteraard gebruiken we uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag en zullen deze niet doorgeven aan derden. Houd er rekening mee dat niet-versleutelde e-mails niet beveiligd tegen toegang worden overgedragen.

17. Veiligheid

We hebben uitgebreide technische en operationele veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang. Bovendien wordt onze privacy op permanente basis gecontroleerd door constante audits en optimalisatie van de privacy-organisatie.

hülsta-Werke Hüls GmbH & Co. KG behoudt zich alle rechten voor om wijzigingen en updates aan te brengen in dit privacybeleid. Deze verklaring met betrekking tot gegevensbescherming is op 11-2-2019 gemaakt door Keyed GmbH.

 

Laatst bekeken